1. W ubiegłą niedzielę odbyła się w naszej parafii uroczystość I Komunii Świętej dzieci z klas III, uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Kłoczewie i Czernicu. Za przygotowanie tej uroczystości dziękuję bardzo wszystkim rodzicom dzieci. Szczególne wyrazy podziękowania składam za wykonane prace porządkowe wokół kościoła oraz wewnątrz. Dziękuję za zorganizowanie i wypożyczenie specjalistycznego sprzętu z firmy SCI-TEX, który umożliwił oczyszczenie gzymsów kościoła i wszystkich wysoko położonych zakamarków. Wymagało to dużego wysiłku, sprawności fizycznej i odwagi. Dziękuję za prace porządkowe wokół kościoła i dekoracje wewnątrz. Wielkie podziękowanie składam za złożony dar na rzecz parafii: duży krzyż ołtarzowy wraz z kompletem sześciu lichtarzy. Dar ten ufundowali rodzice dzieci klas III oraz anonimowy ofiarodawca. Krzyż i lichtarze ze świecami ustawione są na ołtarzu, stanowiąc swego rodzaju ozdobną jego przesłonę osłaniającą tajemnicę Eucharystii, tajemnicę niezgłębionego przez umysł ludzki przychodzenia i stałej obecności wśród nas Chrystusa Pana. Kapłani sprawujący Mszę świętą, ale również wszyscy wierni, mając przed oczami ukrzyżowanego Chrystusa, mają nieustanną świadomość, że to co dokonuje się na ołtarzu to uobecnienie męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, że jest to wydarzenie Golgoty kiedy Chrystus oddaje za nas życie. Pamiątką uroczystości I Komunii Świętej jest również biała świeca ofiarowana przez dzieci, która palić się będzie na ołtarzu przy tabernakulum i jest symbolem dziecięcych czystych serc, które przyjęły Chrystusa.
  2. Jutro, 13. maja rozpoczynamy comiesięczne Nabożeństwa Fatimskie, które na pamiątkę objawień w Fatimie odbywać się będą od maja do października każdego trzynastego dnia miesiąca. W miesiącach od maja do sierpnia msza św. w intencji uczestników nabożeństwa a po niej różaniec i procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej wokół kościoła odbywać się będą o godz. 20.00 i na tę godzinę zapraszamy jutro, w poniedziałek. Nie będzie mszy św. o godz. 18.00 i publicznej adoracji Najświętszego Sakramentu o godz. 17.00. Do udziału w Nabożeństwie Fatimskich zachęcam szczególnie dzieci.
  3. We wtorek, 14, maja parafialny dzień wspomnienia Podwyższenia Krzyża Świętego. Msza św. w intencji czcicieli relikwii Krzyża Świętego i Droga Krzyżowa o godz. 18.00.
  4. W przyszłą niedzielę wypada Uroczystość Zesłanie Ducha Świętego, która kończy okres wielkanocny. Za publiczny udział w śpiewie hymnu „O Stworzycielu, Duchu, przyjdź" jest możliwość uzyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami tzn. stan czystości serca, bez grzechu, pragnienie i wola wyrzeczenia się i nieprzywiązywania do wszelkiego grzechu, przyjęcie komunii św. i modlitwa według intencji Ojca Świętego. Zgodnie z zarządzeniem biskupów czas Komunii Świętej wielkanocnej przedłużony jest do kolejnej niedzieli czyli Niedzieli Trójcy Świętej.
  5. Opublikowana została nowa strona internetowa naszej parafii. Jej adres: www.parafiakloczew.pl. W wyszukiwarkach internetowych po wpisaniu hasła Parafia Kłoczew serwis, na razie, pojawia się na 3-4 miejscu. Wraz z częstotliwością otwierania tej strony pojawiać się będzie coraz wcześniej. Na stronie znajdują się stałe informacje dotyczące parafii takie jak najważniejsze sprawy kancelaryjne dotyczące udzielania sakramentu chrztu i małżeństwa, godziny nabożeństw, krótka historia naszego kościoła, a także bieżące wydarzenia, ogłoszenia parafialne oraz intencje zamawianych mszy świętych, które jak sądzę podawane będą w wygodniejszej i bardziej przejrzystej formie niż na serwisie Facebook. Jest też możliwe wirtualne zwiedzanie, obejrzenie wnętrza naszego kościoła. Prosimy o ewentualne uwagi co do informacji zamieszczanych na stronie. W miarę jej użytkowania zobaczymy zapewne jej słabsze punkty, które będziemy mogli poprawiać i uzupełniać.
  6. W przyszłą niedzielę poświęcenie pól w Wylezinie i Kurzelatach o godz. 14.00.
  7. W kolejną niedzielę, 26 maja w Sanktuarium Unitów w Pratulinie odbędzie się 9. Diecezjalna Pielgrzymka Kobiet. Szczegóły tego wydarzenia również na plakacie.
  8. O sprzątanie kościoła w tym tygodniu prosimy kolejnych mieszkańców kolonii Czernic: p. Zielińska Aneta, pp. Piszczek Arkadiusz i Joanna; p. Cuch Leszek, pp. Lipiec Mirosław i Elżbieta; pp. Żmuda Jerzy i Teresa; pp. Dębek Arkadiusz i Janina.