III Niedziela Wielkanocy

Dzisiaj w całej Polsce obchodzimy Dzień Modlitw o Ochronę Życia Poczętego. Wobec ideologicznego zacięcia wielu środowisk politycznych, przejawiającego się aroganckim, tryumfalistycznym wprowadzaniem ustawodawstwa skierowanego wbrew ochronie życia, głos wołający o poszanowanie każdego życia od poczęcia do naturalnej śmierci jest ignorowany i wyśmiewany. Tym bardziej trzeba nam prosić Boga o postawę…

Niedziela Miłosierdzia Bożego

Dzisiaj wypada I niedziela miesiąca. O godz. 11.30 spotkanie dla członków Kół Żywego Różańca i zmianka różańcowa. Po sumie o godz. 12.00 Adoracja Eucharystyczna i procesja wokół kościoła. Dzisiaj również, na mszę św. o godz. 16.00 zapraszamy dzieci z klas III przygotowujące się do I Spowiedzi i Komunii Świętej oraz ich rodziców. Jutro obchodzimy liturgiczną Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze…

Poniedziałek wielkanocny

Kończące się święta wielkanocne skłaniają nas raz jeszcze do wyrażenia wdzięczności i podziękowania wszystkim, którzy w tych dniach szczególnie włożyli swój trud i pracę w przygotowanie przebiegu uroczystości i wszelkie prace porządkowo-organizacyjne. Bez zaangażowania wielu osób nie bylibyśmy w stanie należycie sami poradzić sobie z pracami porządkowymi, dekoracjami i przebiegiem liturgii. Dziękuję…