Stanowisko KOnferencji Episkopatu Polski w sprawie zmian w nauczaniu religii w szkołach

Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski w sprawie zmian w organizacji lekcji religii w szkołach podejmowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej   Nauczanie religii w polskiej szkole stanowi wielkie dobro dla dzisiejszego młodego człowieka, które wymaga wspólnej troski ze strony rodziny, Kościoła i państwa. Lekcja religii w szkołach publicznych ma miejsce w 23 krajach Europy i jej obecność jest…

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej

Uroczystość Najświętszej Trójcy, którą obchodziliśmy 26 maja, zamknęła cykl liturgiczny poświęcony tajemnicom chrześcijańskim. Dwie uroczystości są dopełnieniem tego cyklu: Boże Ciało (30 maja 2024 r.) oraz uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, którą obchodzić będziemy w piątek 07.06.2024 r.