Uroczystość Bożego Ciała jest w parafiach polskich obchodzona bardzo uroczyście. Wiąże się to przede wszystkim z piękną tradycją procesji eucharystycznych. W myśl słów pieśni:

Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba,
pod przymiotami ukryty chleba.
Zagrody nasze widzieć przychodzi
i jak się dzieciom Jego powodzi.

przygotowaliśmy nasze drogi, miejsca zamieszkania i serca, aby obecny pośród nas Bóg-Człowiek, Jezus Chrystus nawiedził nas, pokrzepił i pobłogosławił. Dziękujemy za liczny i pobożny udział w tych świętych obrzędach i pochodach. Zapraszamy do uczestnictwa w oktawie Bożego Ciała, kiedy w procesji eucharystycznej wokół koscioła uwielbiamy tajemnicę Najświętszego Sakramentu.

Wiecej zdjęć z procesji w Parafii Kłoczew znajdziesz w zakładce TUTAJ.