Aktualnie w parafii pracują:

ks. kan. dr Piotr Paćkowski

Proboszcz
tel. 517 012 735
e-mail: pacpio1964@gmail.com

ks. mgr Aleksander Lis

Wikariusz

ks. kan. Andrzej Olszewski

Rezydent
emeryt, wieloletni proboszcz parafii Kłoczew

Organista: Artur Gosek

Kościelny: Franciszek Lipec

Proboszczowie parafii w Kłoczewie

 • ks. Jakub ze Stężycy († 1570)
 • ks. Jakub Oseko († 1578)
 • ks. Walenty Romerio († 1617)
 • ks. Mikołaj Szafarowicz († 1629)
 • ks. Tomasz Augustynowicz († 1643)
 • ks. Zabro […] († 1712)
 • ks. Józef Zawadzki († 1712)
 • ks. Sebastian Sojewski († 1737)
 • ks. Franciszek Oleksiński († 1768)
 • ks. [..] Nieradzki († 1777)
 • ks. Ignacy Życzyński († 1808)
 • ks. Jan Nowodworski († 1832)
 • ks. Kazimierz Gumowski († 1860)
 • ks. Roman Branik († 1890)
 • ks. Władysław Olszewski († 1913)
 • ks. Marian Kurowski († 1922)
 • ks. Stefan Kosmólski († 1928)
 • ks. Piotr Dragan († 1947)
 • ks. Feliks Kowalewski († 1952)
 • ks. Stefan Traczuk († 1964)
 • ks. Stanisław Sopulski (1978)
 • ks. Janusz Potapczuk (1983)
 • ks. Zbigniew Chaber († 1999)
 • ks. Marek Sobieszek († 2005)
 • ks. Andrzej Olszewski
 • ks. Marek Kot
 • ks. Piotr Paćkowski